2019-03-01
Jerzy Zientkowski jest niesamowitą osobowością, doskonałym
mówcą, coachem i mentorem w dziedzinie przemawiania. Osobiście wielokrotnie
korzystałem ze wsparcia Jerzego i dzięki Jego cennym wskazówkom moje
wystąpienia miały solidną strukturę, nabierały dzięki nim lekkości i blasku.

Bardzo cenię Jerzego za Jego pasję do przemawiania, nieustanne podnoszenie
swoich kompetencji zarówno jako mówcy jak i coacha oraz mentora.
Jerzy jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców ( SPM
www.mowcy.pl ), przez kilka lat działał skutecznie ze mną w Zarządzie SPM
oraz był odpowiedzialny za kilka edycji Festiwalu Inspiracji.
Szczerze rekomenduje Jerzego jako mówcę, coach i mentora przygotowującego
prelegentów do wygłoszenia wyjątkowych przemówień.